Ελεγχος ποιότητας

Η Shenzhen Tongsion πιστεύει ότι η ποιότητα είναι ο σημαντικότερος ακρογωνιαίος λίθος των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας. Όλοι στην Tongsion προσπαθούν να ανταποκριθούν ή να ξεπεράσουν τις προσδοκίες των πελατών και στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση τόσο της κατασκευής όσο και της συντήρησης του προϊόντος μας. Η λαβίδα ελέγχει περαιτέρω τις επικίνδυνες ουσίες του προϊόντος αποτελεσματικά για να ανταποκριθεί στο πρότυπο RoHS στον κόσμο.


Το Σύστημα Ποιότητας αποτελείται από 6 κύρια μέρη παρακάτω:

1. Ποιοτική εκπαίδευση

2. Εισερχόμενος ποιοτικός έλεγχος

3. Έλεγχος ποιότητας κατά τη διαδικασία

4. Έλεγχος συμβατότητας

5. Δοκιμή απόδοσης

6. Δοκιμή τελικού προϊόντοςΑυθηθενίωση:

1.JPG

Scan the qr codeclose
the qr code